Trường Tiểu học Danh Thắng được thành lập năm 1992, trường được tách riêng thành trường tiểu học Danh Thắng từ trường Phổ thông cơ sở xã Danh Thắng.

Trường Tiểu học Danh Thắng nằm ở trung tâm của xã Danh Thắng, cách huyện lỵ 4 km về phía nam. Nhà trường có diện tích 27 204m2 . Nhà trường có một điểm trường chính ở khu trung tâm và ba điểm trường lẻ, bao gồm:

- Điểm thứ nhất: tại thôn Trung Phú, thuộc điểm chính; có 16 phòng học với 16 lớp học.

- Điểm thứ hai: tại thôn Danh Thượng 1; có 3 phòng học với 3 lớp học.

- Điểm thứ ba: tại thôn Đại Đồng 1; có 2 phòng học với 2 lớp học.

- Điểm thứ tư: tại thôn Phúc Thắng; có 1 phòng học với 1 lớp học.

Hiện nay, nhà trường có 669 học sinh/ 22 lớp và có 14 học sinh khuyết tật học hòa nhập. Khối 1 và khối 2 mỗi khối có 5 lớp; khối 3,4,5 mỗi khối có 5 lớp. Trong đó, điểm chính có 16 lớp và các điểm lẻ có 6 lớp.

Xã Danh Thắng là xã miền núi và là đơn vị thuộc diện khó khăn của huyện Hiệp Hòa, hoạt động kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp, không có ngành nghề phụ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Một bộ phận phụ huynh học sinh đi làm ăn xa chưa quan tâm tới con em. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trong những năm qua, nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ từng năm học và chỉ đạo trọng tâm vào những nội dung cơ bản như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên; xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh công tác huy động cộng cồng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục.

Vào đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu nhà trường luôn xác định những yêu cầu trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể đặt ra của từng năm học. Căn cứ vào thực tế của nhà trường, nhiệm vụ của năm học và sự chỉ đạo của cấp trên, Hiệu trưởng đã phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong Ban giám hiệu phụ trách từng công việc cụ thể. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn trong nhà trường. Thông qua hoạt động dự giờ, hội giảng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức sinh hoạt các chuyên đề như: đổi mới phương pháp dạy học, thi làm và sử dụng đồ dùng, giải toán khó, cách rèn chữ đẹp học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thi giáo viên giỏi các cấp…; xây dựng đội giáo viên nòng cốt trong việc thực hiện các học động. Cùng với đó, Ban gián hiệu luôn động viên, tạo điều kiện để giáo viên được tham gia học tập nâng trên chuẩn về trình độ đào tạo, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, lý luận chính trị…Theo đó đã tạo ra phong trào thi đua dạy tốt và học tốt giữa các tổ, khối chuyên môn và giáo viên nhà trường. Chính vì thế đến nay số lượng giáo viên đạt trình độ chuẩn là 100%, trình độ trên chuẩn là 80%, giáo viên giỏi cấp tỉnh , cấp huyện ngày càng tăng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên các mặt: văn hóa, văn nghệ, thể chất, năng khiếu…cho học sinh.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và giáo viên, nhà trường đã tích cực tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học; đẩy mạnh công tác huy động cộng đồng tham gia công tác giáo dục. Đến nay, toàn trường đã có 22 phòng học; trong đó, phòng kiên cố: 08 phòng, cấp 4: 14 ( Trong đó có 6 phòng học tạm ); có 1 phòng thư viện, 1 phòng đồ dùng dạy học, 1 phòng y tế, 1 phòng Đoàn Đội, 1 phòng nghệ Thuật và 2 phòng công vụ của giáo viên. Hệ thống nhà vệ sinh kiên cố khu trung tâm đạt được 70%. Ngoài ra, hệ thống đồ dùng, các phương tiện dạy học đã được trang bị khá đầy đủ; các cây xanh, cây làm bóng mát đựơc trồng và chăm sóc chu đáo ở các khu, tạo lên được một cảnh quan sư phạm sạch đẹp, gần gũi và thân thiện.

Có được những kết quả ấy, ngoài việc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, của ngành giáo dục; thực hiện tốt các Chính sách, Pháp luật của Nhà nước thì nhà trường luôn được sự quan tâm, động viên của Đảng, Hội đồng nhân dân, Chính quyền, Mặt trận tổ chức và các đoàn thể ở địa phương. Theo đó, ngoài việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ theo quy định, chương trình của ngành thì nhà trường còn tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào lớn như cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với 4 nội dung của cuộc vận động “ Hai không”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong giáo viên và học sinh; quan tâm đến học sinh diện chính sách, học sinh khuyết tật…Kết hợp với đó, nhà trường không ngừng phối hợp với gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh ở gia đình và trong mỗi thôn xóm; đứng đầu là hoạt động tích cực của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh - một đầu mối quan trọng để duy trì mọi hoạt động, là sợi dây kết nối giữa phụ huynh học sinh các lớp với nhà trường, giữa nhà trường và xã hội. Nhờ đó mà công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp và vận động các tổ chức, tập thể, các cá nhân để ủng hộ xây dựng nhà trường luôn có hiệu quả cao. Mà cơ sở vật chất khang trang, chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh có được như hôm nay chính là kết quả to lớn từ việc tổ chức, hoạt động của công tác này.

Trải qua 20 năm phấn đấu và trưởng thành, đến nay nhà trường đạt được những kết quả như sau:

Về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: Tổng số 35 đồng chí.

*) Kết quả về chuyên môn:

+ Giáo viên giỏi tỉnh : 4 đ/c;

+ Giáo viên giỏi huyện: 6 đ/c;

+ Giáo viên giỏi trường: 15 đ/c.

*) Kết quả về đào tạo:

- Về chuyên môn:

+ Đại học: 6 đ/c.

+ Cao đẳng: 22 đ/c.

+ Trung cấp: 07 đ/c.

- Về chính trị:

+ Trung cấp : 2 đ/c.

*)Về chất lượng học sinh:

- Xếp loại hạnh kiểm: Đạt 100% học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ.

- Xếp loại văn hóa:

+ Học sinh loại giỏi: 23,9 %

+ Học sinh tiên tiến: 39,6 %

+ Học sinh xếp loại trung bình: 35,6%

+ Học sinh học lại lớp chỉ còn 0,9%.

Trong các năm học, nhà trường đều có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; học sinh đạt giải về văn hay chữ đẹp; học sinh đạt giải thể dục thể thao… Với những cố gắng không ngừng và những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong nhiều năm qua, nhà trường đã vinh dự đón nhận danh hiệu trường Chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2001; được công nhận lại CQG mức độ 1 năm 2007. Trong giai đoạn tới đây, nhà trường tiếp tục xây dựng và phấn đấu đạt trường Chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2014.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, phát huy phẩm chất tốt đẹp

“ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học và sáng tạo”. Nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và tích cực. Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước vừa hồng vừa chuyên.


T/M.BGH

HIỆU TRƯỞNG

 

HOÀNG VĂN THẮNG