Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Tháng 12 : 64
Năm 2021 : 1.453
 • Ngô Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688185888
  • Email:
   dungvi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng Trường TH Danh Thắng

 • Nguyễn Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975383217
  • Email:
   nthau1967@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988626326
  • Email:
   vhoa64hh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng Trường TH Danh Thắng

Video Clip
Văn bản mới