Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Tháng 12 : 64
Năm 2021 : 1.453
 • Nguyễn Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0975601599
  • Email:
   nguyenthibac.dt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4-5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974536246
  • Email:
   huyenmh75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ 4-5

 • Dương Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01655229567
  • Email:
   thuydanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch Công đoàn

 • Nguyễn Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0978342330
  • Email:
   nguyenthivui1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch Công đoàn trường

 • Nguyễn Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn - Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0973136528
  • Email:
   thuannhacs9@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư Chi đoàn - Tổng phụ trách đội

 • Ngô Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688185888
  • Email:
   dungvi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng Trường TH Danh Thắng

 • Nguyễn Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975383217
  • Email:
   nthau1967@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988626326
  • Email:
   vhoa64hh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng Trường TH Danh Thắng

Video Clip
Văn bản mới