Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Tháng 12 : 64
Năm 2021 : 1.453
 • Đặng Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0912076078
  • Email:
   dangthithanhhai72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Ngô Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01644829859
  • Email:
   ngothibichphuonghhbg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0976861816
  • Email:
   tuyendanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Thân Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0983366831
  • Email:
   thantinhthdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Mỹ thuật

 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0975890892
  • Email:
   hien74thdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Mỹ thuật

 • Nguyễn Minh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0975401674
  • Email:
   phongthethao1978@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên thể dục

 • Bế Thị Thu Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0974365324
  • Email:
   thuhoa74hh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy viên BCH Công đoàn

 • Dương Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01655229567
  • Email:
   thuydanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch Công đoàn

 • Nguyễn Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn - Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0973136528
  • Email:
   thuannhacs9@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư Chi đoàn - Tổng phụ trách đội

 • Nguyễn Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975383217
  • Email:
   nthau1967@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

Video Clip
Văn bản mới