Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 12 : 63
Năm 2021 : 1.452
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0983949620
  • Email:
   phuongthaobg1210@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0978219008
  • Email:
   nguyenthihuu64@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0969653699
  • Email:
   nguyendung08.dhsptn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0966324688
  • Email:
   nguyenthihiendanhthang@gmaij.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lê Thúy Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01683669929
  • Email:
   thuymaidanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Kim Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0973930368
  • Email:
   thuymaidanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Đồng Thị Bẩy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0985365773
  • Email:
   thuhadanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0984689310
  • Email:
   thuhadanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0975601599
  • Email:
   nguyenthibac.dt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Ngô Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0985791036
  • Email:
   dung80c1dt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên ngoại ngữ

 • Ngô Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688185888
  • Email:
   dungvi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng Trường TH Danh Thắng

Video Clip
Văn bản mới