Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 12 : 63
Năm 2021 : 1.452
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01668588035
  • Email:
   nguyendung08.dhspth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01682808497
  • Email:
   tranthihuyentieuhocdanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 

 • Đỗ Thị Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01676763643
  • Email:
   thunguyet.7364@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Hoàng Thị Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986698058
  • Email:
   quynhtieuhocdanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0974536246
  • Email:
   huyenmh75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn hóa

 • Đặng Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0976956523
  • Email:
   giangdanhthang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn hóa

 • Trần Thị Quỳnh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979741674
  • Email:
   vuchihuong2012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên ngoại ngữ

 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tin
  • Điện thoại:
   0975867382
  • Email:
   nguyenlanlan86@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên tin

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4-5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974536246
  • Email:
   huyenmh75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ 4-5

 • Nguyễn Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0978342330
  • Email:
   nguyenthivui1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch Công đoàn trường

 • Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988626326
  • Email:
   vhoa64hh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng Trường TH Danh Thắng

Video Clip
Văn bản mới